Stort i Norden litet på Jorden

I Sverige, och de övriga nordiska länderna, så används sedan länge pallkragar vid olika typer av varudistribution. 

Man känner väl till hur de används och vilka fördelar de har i jämförelse med andra förpackningar. 

Denna kunskap finns inte i överallt, och i de flesta länder känner man överhuvudtaget inte till begreppet pallkrage. 

För er som vill veta mer lämnar vi nedan information om fördelar med detta emballlagesystem, men först en presentation av Skruvia och var vi kommer in i bilden.

En svensk uppfinning

Pallkragen är en svensk uppfinning som ursprungligen utvecklades av svensk industri under 50- och 60-talen. 

Det är fortfarande huvudsakligen i Norden de används, men sakta och säkert sprids bruket över världen.

Fördelar med pallkragar:

Ekonomi

Endast trä och järn används vid tillverkning. Det ger en mycket prisvärd produkt. 

Pallkragar cirkulerar mellan olika företag och används flera gånger. Om rätt beslag används, virket har rätt tjocklek och är av god kvalitet kan livslängden bli 15 år. 

Det optimala är att mottagaren av pallkragarna använder dem för egna transporter. Om så inte är fallet kan de fällas ihop, läggas i stort antal på en pall och återsändas till avsändaren. Låg volym ger billig returfrakt. 

Genom att välja hel eller halv pall och endast så många kragar som krävs, uppnås god transportekonomi då man inte använder mer emballage än nödvändigt.

Transportskydd och ergonomi

Genom sin konstruktion med 20 mm tjockt trä och järnbeslag blir emballaget stark och tätt. Innehållet skyddas och hålls på plats. 

Pallkragen är en relativt lätt förpackning i jämförelse med tex. järnburar eller andra behållare. 

Pallkragar fungerar ergonomiskt bra vid i och urlastning av detaljer, då höjden ändras i takt med behovet.

Miljö

Ingående material är miljövänliga och tär mycket lite på naturresurserna då kragarna används under många år. En uttjänt pallkrage kan dessutom dels upp i sina beståndsdelar och eldas upp resp. smältas ner. 

Genom att pallar med kragar kan staplas på varandra kan lastutrymmet på lastbilarna utnyttjas effektivt. Det går också snabbt att lasta. 

Den låga vikten och att kragarna vid retur kan fällas ihop gör transporter effektiva och minskar därmed bränsleförbrukningen på de transportmedel som används. 

Lagerhantering

Samma emballage kan användas från det att avsändaren packat varorna, under transporten, på lagret och ut till slutförbrukare. 

Det gör att hanteringen blir effektiv, säker och minskar risken för skador och svinn.