På Skruvia tillverkar vi beslag, vi producerar alltså inga pallkragar. Beslagen är vi däremot specialister på, och vi är stolta över att vi lyckats bli världens största tillverkare inom detta område.

Affärside

Vår affärsidé är att genom att ha en stor leveranskapacitet snabbt kunna förse våra kunder med beslag av hög produktkvalitet.

Beslagen skall hålla en hög och jämn kvalitet och klara kraven från automatiska monteringsanläggningar såväl som andra krav.

Vi skall hålla ett brett sortiment av olika typer av beslag i olika färger och ytbehandlingar.