Personal

Rationell produktion

Vår kunniga personal ser till att beslagen kommer fram i tid och med rätt kvalitet.

Beställning och leveranser

Vi har som motto att hålla en hög servicegrad med korta leveranstider. Det är något våra kunder lärt sig uppskatta.

Materialhantering

Huvudsakligen använder vi material på rullar. Frånsett de lackerade beslagen sker ingen ytbehandling i efterhand.

Färglinje

I sortimentet ingår lackerade beslag. Tre standardfärger finns alltid i lager.

Kontroll

Regelbundna kontroller görs av operatörena vid varje maskin. Det minskar risken att felaktiga beslag produceras.

Service och underhåll

Maskiner och verktyg underhålls av personal från vår verktygs-avdelning. Skulle något oförutsett hända så ser de till att uppehållen blir så korta som möjligt.

Administration och försäljning

Personalen på Skruvia jobbar mycket självständigt. Försäljning och administration ligger i Skruv.

Lagerhållning

Det är inte lagrets storlek utan dess omsättnings-hastighet som har betydelse. Vår produktion är huvudsakligen kundorderstyrd och endast mindre antal artiklar finns i lager.

Speciallinje

Långa beslag och beslag i specialutförande är vi duktiga på att producera.

Underhåll

Produktionstakten är hög och det kräver underhåll och service av verktygen.
_____________________________________________________________________________________________

All rights reserved © 2012 Skruvia